Árak

Az árak a témától, határidőtől, nyelvtől függenek. Azok konkrét magadására a kapcsolatfelvétel után kerül sor.

A fizetési feltételek meghatározása közös megegyezés alapján történik.